Молимо запослене који су у периоду од 01.11.2010. године до 01.01.2013. године претрпели материјалну штету на име месног самодоприноса, да не подносе тужбе против Општине Петровац на Млави, већ да приступе општинском јавном правобранилаштву ради закључења вансудског поравњања.

  • Општински јавни правибранилац
  • Владан Милетић
  • Српских владара 165 (зграда Скупштине општине – канцеларија број 29)
  • 12300 Петровац на Млави
  • 012/ 332-722 (централа) локал 224