У току су интензивни радови на уређењу речног корита Млаве у близини ушћа  реке Бусур у Млаву. Ови радови се раде у оквиру хитних санационих радова који имају за циљ превенцију од елементарних непогода и заштиту од високих вода. Поред ови радови у завршној фази су и радови на изградњи бетонског бедема на десној обали Млаве од висећег моста до главног моста у центру Петровца на Млави.