20160810_110106Током августа месеца у насељу Рашанац у општини Петровац на Млави интензивно се радило на санацији последица од јулских елементарних непогода. Санирано је око 10.500 метара сеоских путева, очишћено око 3.000 метара канала за одвођење атмосферских падавина, изнешено приближно 300 м³ бујичних наноса, утрошено 1.500 м³ материјала за путни тампон, постављено 11 цевних пропуста за регулисање атмосферских падавина. Финансијер радова била је локална самоуправа, Општина Петровац на Млави преко општинског штаба за ванредне ситуације, а извођач радова је фирма “Јовић” д.о.о. из Шетоња. Укупна инвестиција процењена је на 4 милиона динара.