Позив за подношење понуда

 Kонкурсна документација – Амбуланта Шетоње ЗР1

 Питања и одговори 1

 Питања и одговори 2

 Питања и одговори 3

 Питања и одговори 4

 Питања и одговори 5

 Питања и одговори 6

 Питања и одговори 7

Питања и одговори 8

Питања и одговори 9

 Одлука о обустави поступка

 Обавештење о обустави поступка

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

Обавештење о Решењу Републичке комисије

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору