Рушење или уклањање објеката, предмета и ствари по основу
извршених решења Општинске управе

поступак јавне набавке мале вредности

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
11/2015
Maj 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Преузми документ (PDF)


 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Преузми документ (PDF)

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузми документ (PDF)