За нама је још једна пословна година. Желели бисмо да са вама поделимо наше утиске и пословне резултате ..

Обзиром на пролећне поплаве и општу ситуацију у земљи, доношење уредби и програма Владе РС, а који се тичу регионалних развојних агенција, су каснили у односу на предвиђено, тако да прве активности нису кренуле пре јуна.

У међувремену, Регионална развојна агенција је спровела конкурс за избор директора. Комисија за избор је резултате образложила на 12. седници Скупштине чланова друштва, и за директорку Регионалне развојне агенције “Браничево-Подунавље”, на мандат од 4 године, је изабрана г-ђа Нада Кокот из Смедерева. Са обављањем дужности је отпочела почетком маја.

Одмах се кренуло са склапањем Уговора са оснивачима, који су били неопходан предуслов за предавање захтева за акредитацију РРА БП. Сви потребни уговори су склопљени у најкраћем могућем року, те су се већ почетком јуна стекли услови да Регионална развојна агенција “Браничево-Подунавље” буде акредитована од стране Министарства привреде и Националне агенције за регионални развој (НАРР), за спровођење програма регионалног развоја на територији Региона који покрива. На овај начин је Регион најзад добио могућност да равноправно учествује у свим програмима Владе, а привредници из региона да користе изворе финансирања, као и стручну консултантску помоћ.

Слика 1: директор Националне агенције за регионални развој, Милош Игњатовић, уручује Акредитацију Нади Кокот, директорки РРА “Браничево-Подунавље” на 15. седници Скупштине оснивача РРА БП

Слика 2: Радиша Драгојевић, председник Скупштине РРА БП; Нада Кокот, директорка РРА БП; Милош Игњатовић, директор НАРР

У наставку је преглед активности акредитоване РРА БП, везано за спровођење стандардизованог сета услуга (ССУ) у 2014. години.

Једна од основних активности у оквиру ССУ, јесте спровођење обука. Обуке се генерално деле на оне намењене почетницима у пословању, дакле особама које тек планирају да отпочну самосталан посао и на оне намењене представницима малих и средњих предузећа и предузетницима. Сертификат који полазници добијају након одслушане тродневне Обуке за почетнике у бизнису, неопходан је предуслов код аплицирања за средства за самозапошљавање која даје Национална служба за запошљавање.

Поред тога, одржано је укупно 8 промотивних активности у Региону, са циљем промоције јавних позива, као и промоције предузетништва међу ученицима завршних година две средње и Високе техничке школе струковних студија у Пожаревцу. На овим промоцијама укупно је било присутно преко 120 ученика и студената.

Пружен је и велики број информација, лично и путем е-маила, о актуелним позивима и програмима, осмишљена су и урађена 3 Инфо листа на актуелне привредне теме, а за 14 фирми из региона урађене су саветодавне услуге, било путем провере стања у пословању, израде бизнис или маркетинг плана.

РРА БП је за своје осниваче написала 2 предлога пројеката за позив Екцханге 4, који финансира ЕУ. Оба предлога пројекта су одобрени за финансирање иу фебруару 2014. године потписани су уговори између представника локалника самоуправа и Дел