Решење о образовању Тима за израду Плана развоја и Решење о именовању координатора пројекта

//Решење о образовању Тима за израду Плана развоја и Решење о именовању координатора пројекта

Решење о образовању Тима за израду Плана развоја и Решење о именовању координатора пројекта

На основу члана 65. Статута општине Петровац на Млави („Службени гласник општине Петровац на Млави“ бр. 2/19), Председник општине Петровац на Млави донео је решења о образовању Тима за израду Плана развоја општине Петровац на Млави и именовању Кооринатора и заменика Координатора пројекта.

2019-06-26T13:03:50+02:00