На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 69. Статута општине Петровац на Млави („Службени гласник општине Петровац на Млави“, број 2/19) члана 20. став 8. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи,  термостатских  вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22 број 06-68/2022-01 од 21.04.2022. године и
Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији општине Петровац на Млави, број 06-136/2022-01 од 05.08.2022. године (у даљем тексту: Јавни конкурс), на предлог Комисије за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту: Комисија),

Општинско веће општине Петовац на Млави, дана 16.09.2022. године, донело је Решење о избору директних корисника (привредних субјеката) који учествују у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Петровац на Млави

pdf ikona ok - Туристичка организација Града ТребињаРешење-привредни субјекти