ЈАВНA НАБАВКA РАДОВА
Реконструкција канцеларије бр. 29 и подрума
-отворени поступак-
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
12/2015

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНАЦИЈА (PDF)

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (PDF)

ИЗМЕНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (PDF)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (PDF)