Захваљујући Министарству просвете, науке и технолошког развоја урађена је реконструкција на Основној школи „Јован Шербановић“  у Рановцу. Радови су у потпуности финансирани од стране Министарства и износили су око 8.000.000,00 динара.

Од самог почетка коришћења школске зграде јавили су се проблеми са прокишњавањем јер кровни покривач није урађен на адекватан начин. Већ дужи низ година прокишњавале су четири учионице, два кабинета, школска библиотека и спортска сала. Реконструкцијом крова  осигурани су безбедни услови за боравак деце у школи и похађање наставе, а спречено је и уништавања опреме и материјално – техничких ресурса који се налазе у просторијама које прокишњавају.

Овим поводом, данас су школу посетили заменик председника општине Горан Ристић и заменик председника Скупштине општине Драган Маринковић. Директорка школе, Сања Стјепановић истакла је да је ово пример добре праксе препознавања потреба и потенцијала  школе од стране јединице локалне самоуправе, и на тај начин, давања доприноса у спречавању одласка младих и ученика из сеоских средина.

У наредном периоду, школу „Јован Шербановић“ очекује и реконструкција пода у фискултурној сали.