У циљу унапређења управљања људским реусурсима, те функционалног и модерног административног система, Општина Петровац на Млави унапредила је рад Скупштине Општине као и њених органа увођењем савремених технологија у свакодневницу.

На основу Јавног позива које је расписало Министарство државне управе и локалне самоуправе за Пружање финансијске помоћи јединицама локалне самоуправе у циљу бржег и квалитетнијег увођења е-управе и савремених информационих технологија ради унапређења и модернизације рада органа јединице локалне самоуправе у циљу квалитетнијег пружања услуга, као и техничких услова за електронско повезивање са државним и другим органима и организацијама, Општина Петровац на Млави добила је средства у износу од 11.800.000,00 динара, док је учешће Општине износило 3.882.320.00 динара за увођење Е-скупштинског система.

Овај пројекат доприноси свеукупном јачању капацитета Општине Петровац на Млави применом стандарда ЕУ – „добре управе“ у раду органа локалне самоуправе кроз имплементацију информационог система.

Увођењем електронске скупштине повећава се транспарентност у раду Скупштинских органа и Скупштине општине, уштеда у времену трајања седница и времену припреме материјала и записника након седнице, адекватно информисање и већа одговорност при доношењу одлука.

Систем за електронско вођење седнице и гласање за свих 50 одборника и пратећој скупштинској служби Скупштине општине Петровац на Млави обезбеђује ефикасност у раду аутоматским вођењем аудио записника индексираног по тачкама дневног реда и по јављањима одборника за реч, односно учесника у дискусији, по тачкама дневног реда, електронски начин тражења речи и електронско гласање уз бројање гласова, како би се утрошено време на реализацију седнице знатно смањило у односу на претходни систем рада.