На основу члана 67. Статута општине Петровац на Млави дана 25.03.2019. године у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави у периоду од 12 до 14 часова биће одржана расправа поводом грађанске иницијативе за доношење одлуке о изради студије кумулативног утицаја изградње мини хидроелектрана на току реке Млаве узводно од општине Петровац на Млави и на територији саме општине Петровац на Млави, која ће обухватити утицај на животну средину, на снабдевање водом локалног становништва и на безбедност локалног становништва у случају поплава. Грађани своје примедбе, предлоге и сугестије могу доставити лично или писаним путем Скупштини општине Петровац на Млави.


ЗАКЉУЧАК