У петак 25. јула руководство општине Петровац на Млави обишло је водоизвориште у Шетоњу где су у току радови на изградњи прикључка на филтерско постројење за насеље Ћовдин. Овим радовима обезбедиће се континуирано и безбедно снабдевање насеља Ћовдин пијаћом водом. Радове на изградњи прикључка изводи комунално јавно предузеће “Извор” из Петровца на Млави. Више о томе у прилогу испод текста: