Током протекле недеље започети су радови на изградњи заштитног бетонског зида на десној обали Млаве у центру Петровца на Млави. Радови се одвијау у оквиру хитних санационих радова на речном току Млаве. Извођач радова је “Водопривреда” Пожаревац.