У складу са мерама и одлукама које је прописала и усвојила Влада Републике Србије током ванредног стања које је проглашено услед појаве COVID-19 вируса, експозитуре банака које послују на територији општине Петровац на Млави прилагодиле су своја радна времена у складу са донетим наредбама.

Радно време банака у Петровцу на Млави:

  1. Комерцијална банка (адреса: Српских владара 240, телефон:+381 12 331 275); радно време: понедељак-петак 09-14 часова, викендом не ради .
  2. Банка Интеза (адреса: Бате Булића 37, телефон:+381 12 320 740); радно време: понедељак-петак 09-14 часова, викендом не ради.
  3. Банка Поштанска штедионица (адреса: Српских владара 236, телефон:+381 12 719 5052) понедељак-петак 08-14:30 и субота 08-12 часова.
  4. ЈП Пошта Србије понедељак-петак 09-14 и субота 10-14 часова.