Завичајни музеј Петровац на Млави је  на Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката  из области откривањa, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања музејским наслеђем у 2018. години, који је расписало Министарство културе и информисања, добио средства за пројекат “Санација, адаптација и опремање новодобијеног простора Завичајног музеја за проширење сталне музејске поставке”, у исносу од 400.000,00 динара. Остатак потребних средстава за овај пројекат, Музеј ће обезбедити из сопственог буџета и  делом као суфинансирање општине Петровац на Млави. Завичајни музеј ће овим пројектом проширити изложбени простор где ће се налазити стална поставка, која  има за циљ да  приближи културно наслеђе наше општине свим  грађанима.