Светска банка је 21. фебруара 2017. одобрила пројекат под називом „Инклузивно предшколско васпитање и образовање”, у склопу подршке Влади Републике Србије у повећању приступа квалитетним услугама предшколског васпитања и образовања, посебно за децу из друштвено осетљивих група.
Због повећаних захтева за предшколским образовањем на територији општине Петровац на Млави, јавила се потреба за новом градњом предшколског објекта. Новопројектовани објекат је предвиђен за васпитање 200 деце, а његовом изградњом предвиђено је отварање 31 новог радног места. Изградња објекта планирана је на локацијски катастарске парцеле бр. 2142/20 КО Петровац на Млави.

Више о акционом плану можете прочитати на линку у прилогу

Акциони план расељавање Петровац на Млави