Решењем Одељења за урнанизам, планирање и развој Општинске управе општине Петровац на Млави број 344-80/18-02 од 14.05.2018. године за временски период од 16.05.2018. до 31.07.2018. године одређује се Привремена измена режима саобраћаја за време извођења радова на санацији и адаптацији улице 8. марта у Петровцу на Млави.

Комплетно решење можете погледати  ОВДЕ

Планирани изглед улице 8. марта након завршетка свих радова: