Позивамо чланове тематских радних група за израду Плана развоја општине Петровац на Млави 2020-2027 да у среду 7. августа  у великој сали Скупштине општине присуствују радионицама за израду Плана. Распоред радионица одређен је према тематским групама:

10:00 – група за Животну средину

12:00 – група за Друштвени развој

14:00 – група за Економски развој

Циљ радионица је:

  • Формирање радне групе за даљи рад на Плану развоја
  • Дефинисање Визије развоја општине Петровац на Млави
  • Идентификација и анализа кључних проблема на чијем ће се решавању радити у наредном планском периоду
  • Идентификација и анализа приоритетних проблема и циљева развоја општине Петровац на Млави
  • Унапређивање партиципације грађана у процесу израде Плана развоја општине Петровац на Млави