• Република Србија
  • ОПШТИНА  ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
  • Комисија за доделу стипендија
  • Број: 67-104/16-02
  • Датум: 30.12.2016. године
  • ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

 

            ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ ПО КОНКУРСУ БР. 67-104/16-02 ОД 01.11.2016. ГОДИНЕ ДА ЋЕ СЕ ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА ОБАВИТИ У ПЕТАК, 06.01.2017. ГОДИНЕ У 11,00 ЧАСОВА У ВЕЛИКОЈ САЛИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ.

ИСТО ТАКО ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ ОТВОРЕ ТЕКУЋЕ РАЧУНЕ НА СВОЈЕ ИМЕ У НЕКОЈ БАНЦИ ИЛИ ПОШТАНСКОЈ ШТЕДИОНИЦИ И ПОНЕТИ СА СОБОМ, КАКО БИ СЛУЖБА БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВРШИЛА УПЛАТУ ДОДЕЉЕНЕ СТИПЕНДИЈЕ.

 

                                                                                                                                                                   КОМИСИЈА