Република Србија
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Комисија за доделу стипендија
Број: 67-118/14-02
Датум: 10.02.2015. године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ ПО КОНКУРСУ БР. 67-118/14-02 ОД 12.11.2014. ГОДИНЕ ДА ЋЕ СЕ ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА ОБАВИТИ У СУБОТУ, 14.02.2015. ГОДИНЕ У 11,00 ЧАСОВА У ВЕЛИКОЈ САЛИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ.

ИСТО ТАКО ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ ОТВОРЕ ТЕКУЋЕ РАЧУНЕ НА СВОЈЕ ИМЕ У НЕКОЈ БАНЦИ ИЛИ ПОШТАНСКОЈ ШТЕДИОНИЦИ И ПОНЕТИ СА СОБОМ, КАКО БИ СЛУЖБА БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВРШИЛА УПЛАТУ ДОДЕЉЕНЕ СТИПЕНДИЈЕ.

КОМИСИЈА