Обавештавају се сви студенти који су остварили право на стипендију за школску 2018/2019. годину по конкурсу бр. 67-76/18-02 од 29.10.2018. године да ће се потписивање уговора обавити у ПЕТАК04.01.2019. ГОДИНЕ У 10,00 ЧАСОВА у Великој сали општине Петровац на Млави.

Исто тако обавештавају се сви студенти који су остварили право на стипендију за школску 2018/2019. годину да отворе текуће рачуне на своје има у некој банци или поштанској штедионици и да картицу понесу са собом, како би служба благовремено извршила уплату додељене стипендије. 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА