У понедељак 28. августа у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, председник општине Петровац на Млави Душко Нединић потписао је Уговор о коришћењу средстава за уређење некатегорисаних путева и отресишта између Општине Петровац на Млави и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за пољопривредно земљиште. Вредност потписаног Уговора износи 12.040.000 (12 милиона и 40 хиљада динара) са ПДВ-ом. За ове потребе локална самоуправа издвојила је 8.555.000 динара док је надлежно Министарство обезбедило 3.485.000 динара. Пројектом је предвиђено да се ураде следећи путни правци:

  1. Атарски пут у МЗ Орешковица у дужини од 1.096,85 метара и ширини 3 метара.
  2. Атарски пут у МЗ Вошановац у дужини од 550,92 метара и ширини 3 метара.
  3. Атарски пут у МЗ Ћовдин (потез за “Белареку”) у дужини од 3.540,40 метара и ширини 3 метара.
  4. Атарски пут у МЗ Рановац (потез пута кроз засеоке “Црни врх” и “Брезовица”) у дужини од 1207,98 метара и ширини 3 метара.

Значај улагања у атарске (сеоске) путеве је вишеструк. Сеоски путеви у добром стању обезбеђују лакши и ближи приступ пољопривредним површинама, смањују потрошњу горива, чувају квалитет пољопривредних производа приликом њиховог транспорта, продужују век пољопривредној механизацији и обезбеђују сигурнији саобраћај.