Општина Петровац на Млави посвећена је унапређењу квалитета живота у нашој заједници и зато је мото општине „ Заједница по мери сваког појединца“. Водећи се њиме, настојимо да побољшамо све сфере живота, како би Петровац на Млави био место у коме ће млади људи остајати да живе, раде и заснивају породице.

            Резултати пописа 2011. године, као и процене у наредним годинама, указују на присуство и повећање интензитета неповољних демографских појава и процеса са којима се већ деценијама суочава како Србија, тако и општина Петровац на Млави и општине у њеном окружењу. Приметно је смањење укупног броја становника, природна депопулација, миграциони процеси и демографско старење које детерминише прилично ограничавајући популациони оквир формирања радног контингента, а самим тим и активног становништва.

            Популациона политика, односно мере популационе политике, један су од важнијих начина за повећање наталитета, контролу миграција и праћење старења становништва. Општина Петровац на Млави пар година у назад, посвећена је овим мера, којима најпре настоји да охрабри и пружи подршку паровима који још увек размишљају о проширењу породице.

Поклон општине Петровац на Млави за новорођену децу

 

ОПШТИНСКИ РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

            Право на родитељски додатак може остварити мајка, за своје новорођено дете (прво и свако следеће по реду рођења) под условом да је држављанин Републике Србије и да има пребивалиште на подручју општине Петровац на Млави у тренутку рођења детета. Право на родитељски додатак може оставрити мајка која непосредно брине о детету за које је поднела захтев. У случају да мајка није жива, да је напустила дете или је из оправданих разлога спречена да непосредно брине о детету, право на родитељски додатак може уместо ње, остварити отац детета уколико испуњава услове. Право на родитељски додатак се остварује на основу поднетог захтева, а захтев се може поднети у року од 6 (шест) месеци од дана рођења детета.

Изменом Правилника усвојен је нов износ за родитељски и то за:

  • прво и друго дете у једнократном износу у висини од 35.000,00 дин
  • треће и свако следеће у једнократном износу од 50.000,00 дин.

Све информације о начину подношења захтева и процедури грађани могу добити у згради општинске управе у канцеларији број 26.  Информације је такође, могуће добити позивом на 012/332-722, упитом на веб презентацији општине Петровац на Млави у делу –питајте председника- или упитом на мејл адресу pr@petrovacnamlavi.rs

 

-БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И ПРЕДШКОЛСКО-

            Од обавезе обезбеђивања средстава за остваривање делатности Предшколске установе „Галеб“ чији је оснивач општина Петровац на Млави, изузимају се родитељ, старатељ, односно хранитељ:

  1. детета из породице која остварује право на материјално обезбеђење по Закону о социјалној заштити;
  2. детета трећег и сваког наредно реда рођења
  3. детета без родитељског старања
  4. детета о коме се стара један родитељ и
  5. детета са сметњама у развоју
  6. детета чија су оба родитеља незапослена.

Право на бесплатан боравак остварује се на основу поднетог захтева.

Све информације о начину подношења захтева и процедури грађани могу добити у згради општинске управе у канцеларији број 26.  Информације је такође, могуће добити позивом на 012/332-722, упитом на веб презентацији општине Петровац на Млави у делу –питајте председника- или упитом на мејл адресу pr@petrovacnamlavi.rs

 

-НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ-

               Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу могу да остваре пунолетна и пословно способна жена и мушкарац који воде заједнички живот у складу са законом којим се уређују породични односи – супружници, односно ванбрачни партнери. Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу може да оствари пар за услугу коју пружа здравствена установа регистрована за обављање вантелесне оплодње у Републици Србији, као и за услугу коју пружа инострана здравствена установа. Право на накнаду трошкова може да оствари пар који је претходно без успеха имао три покушаја вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравственог осигурања, као и пар који због година старости женског партнера или броја покушаја није могао да буде укључен у Програм вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравственог осигурања.Трошкови вантелесне оплодње у смислу одредаба ове Одлуке обухватају трошкове поступка вантелесне оплодње и неопходне терапије.

Све информације о начину подношења захтева и процедури грађани могу добити у згради општинске управе у канцеларији број 6.  Информације је такође, могуће добити позивом на 012/332-722, упитом на веб презентацији општине Петровац на Млави у делу –питајте председника- или упитом на мејл адресу pr@petrovacnamlavi.rs

Све информације о начину подношења захтева и процедури грађани могу добити у згради општинске управе у канцеларији број 6.  Информације је такође, могуће добити позивом на 012/332-722, упитом на веб презентацији општине Петровац на Млави у делу –питајте председника- или упитом на мејл адресу pr@petrovacnamlavi.rs

 

-РЕПУБЛИЧКИ РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК-

            Законом о финансијској подршци породици са децом (“Сл. гласник РС”, бр. 113/2017 i 50/2018), ступила је на снагу једна од најважнијих стимулативних мера за популациону политику у Републици Србији.

На нивоу Републике Србије, накнада за прво дете исплаћује се једнократно и износи  103.020,47 динара.

Накнада за друго дете исплаћује се у 24 једнаке месечне рате, а за треће и четврто у 120 једнаких месечних рата и то: за друго дете накнада износи 247.249,13 динара, у ратама од  10.302,05, зa треће дете накнада износи 1.483.494,77 динара, сa ратом oд 12.362,45, a зa четврто дете исплаћује се помоћ у укупном износу од  2.225,242,15 динара, у једнаким ратама од  18.543,68 динара. За треће и четврто дете у складу са чланом 24. став 3 Закона (смрт детета у току исплате права) – једнократно 206.040,94 динара.

Све информације о начину подношења захтева и процедури грађани могу добити у згради општинске управе у канцеларији број 6. Информације је такође, могуће добити позивом на 012/332-722, упитом на веб презентацији општине Петровац на Млави у делу –питајте председника- или упитом на мејл адресу pr@petrovacnamlavi.rs

 

-РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ-

2020. – Дечије игралиште у дворишту ПУ „Галеб“ – 3.950.000,00 дин (финансиран средствима МДУЛС)

2020. – Колпоскопски апарат за породилиште – 900.000,00 дин (суфинансиран средствима на основу конкурса МДПП)

2020. –  ЦТГ апарат за породилиште – 528.000,00 дин (суфинансиран средствима на основу конкурса МДПП)

2019. – Ултразвучни апарат за породилиште – 2.592.000,00 дин (суфинансиран средствима на основу конкурса МДПП)

2019. – Инкубатор – 1.176.000,00 дин (суфинансиран средствима на основу конкурса МДПП)