Туристичко рекреативна зона – река Млава

 • У току је израда Плана детаљне регулације за уређење Туристичко рекреативне зоне – река Млава;
 • Обухват плана је 42 хектара, а обухвата целокупан ток реке Млаве кроз насеље Петровац са обалама;
 • Приобаље Млаве треба да постане атрактивна локација;
 • Упоредо са израдом Плана решавају се и имовинско правни односи а након тога следи израда пројектне документације и реализација инвестиције.

Планирани садржаји:

 • У овом простору планирана је:
 • изградња нових и уређење постојећих плажа,
 • изградња пешачких, бициклистичких и трим стаза,
 • полигона за развој моторичких способности код деце,
 • авантура парка за децу и одрасле,
 • амфитеатра у природи,
 • спортско – рекреативног центра

Зона рекреације садржи уређене обале поред водене површине:

 • плаже – купалишта са пратећим садржајима,
 • шеталиште, бициклистичку стазу, паркове и зелене површине уз реку,
 • мултифункционалне спортске терене, базене,
 • атрактивне садржаје усклађене са природним простором, као и
 • пратеће комерцијалне садржаје и услуге.

У зони центра – између пешачког моста и моста код пијаце

 • планира се отварање града ка реци,
 • уређење два мања трга са пуно зеленила, одговарајућим урбаним мобилијаром и пратећим садржајима,
 • изградња кружне једносмерне саобраћајнице и
 • уређење свих пешачких прилаза из главне улице ка обали