Општина Петровац на Млави приступа изради локалног Плана развоја за период од седам година, у складу са одредбама Закона о планском систему Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 30/2018).

Стручну подршку у изради Плана развоја општини Петровац на Млави пружиће Стална конференције градова и општина (СКГО) кроз пројекат „Подршка успостављању система планирања и израда средњорочних планова развоја локалне самоуправе“ који се финансира из бесповратних средстава словачке развојне помоћи (СловакАид), а спроводи посредством Програма Уједињених нација за развој у Србији (УНДП).

Циљ нам је да у израду овог најважнијег стратешког документа укључимо широк круг представника локалне заједнице, пре свега представнике привреде, јавних институција и цивилног сектора, како бисмо заједно сагледали тренутну ситуацију али и дефинисали приоритете развоја наше општине. Из тога, разлога формираће се ПАРТНЕРСКИ ФОРУМ заинтересованих страна који ће својом активном улогом кроз учествовање у самој изради Плана, својим сугестијама, предлозима и примедбама утицати на конципирање самог Плана, уобличавање стратешког оквира, дефинисање визије, приоритетних циљева развоја као и самих мера за постизање циљева.

Процес израде Плана развоја проћи ће кроз неколико фаза и планирано је да буде завршен до краја године.

На почетној страни општинске веб презентације (www.petrovacnamlavi.rs) постављен је банер под називом – ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 2020-2027 који води до одељка сајта под називом План развоја, на коме ће убудуће бити постављене све неопходне информације о предузетим активностима у процесу израде Плана развоја општине Петровац на Млави 2020-2027.