У периоду до 20.09. радови ће се изводити у следећим улицама:
1. Српских владара
2. Илије Ковачевића
3. Ђуре Јакшића
4. Церска
5. Партизанска
6. Слатинска
7. Радомира Мидића
8. Народног фронта
9. Насеље Каменово (главни пут, десна страна)
10. Насеље Лесковац (главни пут)