У наредном периоду радови на гасификацији биће извођени на следећим местима:
1. улица Петра Добрњца у Петровцу на Млави
2. улица Војислава Стокића у Петровцу на Млави (део иза аутобуске станице)
3. улица Српских владара у Петровцу на Млави (доеница преко пута зграде Скупштине општине до раскрснице у самом центру града)
4. улица Јована Шербановића (деоница од улице Петра Добрњца до раскрснице са семафорима)
5. деоница дуж државног пута кроз насеље Каменово