План јавних набавки Општинске управе општине Петровац на Млави за 2019. годину


План јавних набавки Председник општине за 2019. годину


План јавних набавки Скупштина општине за 2019. годину