План јавних набавки председник општине за 2018. годину


План јавних набавки Скупштинa општине за 2018. годину


План јавних набавки Општинска управа за 2018. годину