Општина Петровац на Млави приступила је изради Локалног плана развоја за период 2020 – 2027. година у складу са одредбама Закона о планском систему Републике Србије.

Циљ нам је да кроз тематске радне групе и партнерски форум у израду овог најважнијег стратешког документа укључимо широк круг представника локалне заједнице, пре свега представнике привреде, јавних институција и цивилног сектора, како бисмо заједно сагледали тренутну ситуацију, али и детаљније дефинисали приоритете развоје наше општине.

Општински тим за израду Плана развоја је у сарадњи са експертима Сталне конференције градова и општина идентификовао је више од 60 актера односно потенцијално заинтересованих страна које су укључене у Партнерски форум. Ради добијања најквалитетнијег и најобухватнијег Плана одређени актери укључени су у радне групе по тематским областима. У даљем тексту можете погледати списак чланова Партнерског форума који су подељени по радних групама.

ЧЛАНОВИ РАДНИХ ТЕМАТСКИХ ГРУПА ПАРТНЕРСКОГ ФОРУМА

  1. Радна група ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ( Одсек за економски развој при О.Управи, Туристичка организација општине Петровац на Млави, Електродистрибуција Србије, Телеком Србије, Регионална развојна агенција “Браничево – Подунавље”, ЈКП “Извор”, Одељење за имовинско – правне послове, привреду, Национална служба за запошљавање, Паркинг сервис, Срмекс, Екостеп пелет, РУЦ “Ждрело”, Каструм, Теко мининг, Екофил, Еврометал, друштво пчелара “Млава”.

2.  Радна група ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ ( Центар за социјални рад, Средња школа “Младост”, Општа болница Петровац на Млави, Спортски савез општине, Културно-просветни центар, Национални савет Влаха, Завичајни музеј, Народна библиотека “Ђура Јакшић”, Дирекција за омладину и спорт, актив директора основних школа,  Инвалиди рада, Црвени крст, ПУ “Галеб”,  Одељење за имовинско – правне послове, привреду).

3. Радна група ЖИВОТНА СРЕДИНА ( ЈКП “Извор”, саветник за послове заштите животне средине, инспектор за заштиту животне средине, Унион МЗ фарма, удружење гљивара “Вилино коло”, Одред извиђача “Млава”, ПД “Горњак”, ЛУ “Трест”, ЛУ “Крилаш”, ГГ “Млава није сама”, Србијашуме).