Озелењавање и сређивање јавних површина у Шетоњу ( гробља 1 и 2 на Изворишту) ЈН број 68/2019 Општинска управа

///Озелењавање и сређивање јавних површина у Шетоњу ( гробља 1 и 2 на Изворишту) ЈН број 68/2019 Општинска управа

Озелењавање и сређивање јавних површина у Шетоњу ( гробља 1 и 2 на Изворишту) ЈН број 68/2019 Општинска управа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

2019-11-14T09:44:22+01:00