Током викенда у Петровцу на Млави отпочети су интензивни радови на уређењу и санацији речног корита Млаве од “Главног” моста до Вашаришта. Радови обухватају крчење, кошење и чишћење растиња и дрвећа у речном профилу Млаве. Поред ових радова планирана је и изградња заштитног бетонског бедема од “Главног” моста до “Висећег” моста у самом граду на десној обали Млаве. Извођач наведених радова је предузеће “Водопривреда” из Пожаревца.