Посредством Министарства државне управе и локалне самоуправе Владе Републике Србије а на основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, у Општини Петровац на Млави реализоваће се још један значајан инфраструктурни пројекат. У питању је пројекат „Санација и конзервација фасада зграде Општине Петровац на Млави на К.П. бр. 405 КО Петровац на Млави, у Петровцу на Млави“, чиме ће се трајно решити проблем фасаде на објекту зграде Општине која је последњих година у веома лошем и оронулом стању. Пројектом су предвиђени радови на постављању термоизолације, комплетној замени столарије, кречењу као и постављању декоративне расвете.