Током претходне недеље отпочети су радови на реконструкцији и изградњи тротоара у Улици Српских владара од маркета “Грин” до кружног тока у Петровцу на Млави. Овим пројектом планирана је реконструкција постојећег тротоара као  и изградња новог тротоара са супротне стране коловоза. Средства за реализацију пројекта обезбеђена су кроз програм “Градимо заједно” Министарства привреде и из буџета Општине Петровац на Млави.