На локацији градске депоније “Свине” у Петровцу на Млави отпочети су радови на изградњи трансфер станице са рециклажним двориштем – Центар за сакупљање и сепарацију комуналног отпада.
На катастарској локацији 4909 КО Петровац на Млави планирана је изградња већег броја објеката међу којима су објекти за запослене, пријавница, претоварна рампа за неселектирани комунални отпад, сепаратори, инфилтрациони и противпожарни базени итд. Цео комплекс биће ограђен зеленим појасом уз изградњу пратећих унутрашњих саобраћајница и паркинга за возила.
Ово је до сада највећи инфраструктурни пројекат који је финансијски подржан од стране Владе Републике Србије и Министарства животне средине и којим ће се трајно решити проблем одлагања комуналног отпада на подручју петровачке општине. Процењена вредност радова износи више од 241.798.000 динара.