• Општина Петровац на Млави
  • Општинска управа
  • Општински тим за сарадњу са дијаспором
  • Српских владара бр 165,
    12300 Петровац на Млави, Србија
  • Телефон: +381 12 332 722
  • Фах: +381 12 331 283

Организатор тима: Заменик председника општине – Горан Ристић, +381 64 8679 838, risticgoran09@gmail.com

Економски развој: Помоћник председника општине – Борис Гвоздић, +381 64 8679 805, gvozdicboris@yahoo.com

Одељење за изградњу: Начелник одељења – Добрица Милосављевић, +381 64 8679 806,

Особа за контакт : Шеф кабинета председника општине и администратор општинског сајта – Александар Петровић, +381 63 249 395, +381 64 8679 864, alek.jumper@gmail.com