Општина Петровац на Млави броји знатан број грађана који сe налазе на привременом раду у иностранству. Компаративном анализом укупног броја становника према резултатима пописа из 1991.  и 2011. године уочавамо тренд депопулације становништва од 32,65 % односно 15.155 становника међу којима знатан број управо чини становништво на привременом раду у иностранству ( приближно око 10.300.).

Општински тим за сарадњу са дијаспором формирана је са идејом очувања и јачања везе између  матичне општине Петровац на Млави и њених грађана у иностранству, као и пружања значајних информација. Партнерски односи између матичне општине и дијаспоре не могу постојати уколико нема међусобног поверења, а изгубљено поверење се може повратити једино корак по корак, дугорочним и стрпљивим радом. Наш циљ ће првенствено бити очување националног идентитета, што није случај само са дијаспором већ и матичном земљом. Због тога, важно је да се српски национални идентитет стално осавремењује и богати садржајима, како не би остао замрзнут у времену када су прве генерације исељеника стигле на нову територију. На тај начин омогућило би се и дијаспори да се идентификује и изгради здрав однос према култури за коју је везује осећај припадности и тако постане не само значајан фактор у процесу грађења савременог идентитета Републике Србије, већ и њен активан промотер у иностранству. Темељ без кога би сав рад био узалудан , представља очување матерњег, српског језика. Управо заборављање језика, чини први корак ка потпуној асимилацији. Без учења српског, не може се развијати ни интелигенција, уметност и стваралаштво карактеристично за наш народ, па постепено долази до удаљавања од културе свог народа и уместо тога прихватања културе већинског народа.

Препознајући потребе наших људи у дијаспори, настојаћемо да на сајту генеришемо најважније и најпотребније информације из различитих области – културе, економије, спорта, образовања… али и да матици представимо активности и деловања из дијаспоре. Општински тим за сарадњу са дијаспром стоји вам на располагању за сва питања, недоумице и проблеме које имате. Такође, будите слободни да нам се обратите уколико имате било какву идеју за сарадњом, сугестију или примедбу.