Општина Петровац на Млави учесник у пројекту „Подршка унапређењу управљања и економског планирања на локалном нивоу и циљу спровођења одрживих циљева развоја у Р. Србији“

/, Насловна страна/Општина Петровац на Млави учесник у пројекту „Подршка унапређењу управљања и економског планирања на локалном нивоу и циљу спровођења одрживих циљева развоја у Р. Србији“

Општина Петровац на Млави учесник у пројекту „Подршка унапређењу управљања и економског планирања на локалном нивоу и циљу спровођења одрживих циљева развоја у Р. Србији“

Општина Петровац на Млави узеће учешће и биће партнер на пројекту „Подршка унапређењу управљања и економског планирања на локалном нивоу и циљу спровођења одрживих циљева развоја у Р. Србији“ на предлога Програма за развој Уједињених нација (UNDP – United Nations Development Programme). Цео пројекат финансира Министарство финансија Републике Словачке а поред петровачке општине, у пројекат су укључене још и општине Куршумлија, Бачки Петровац, Мали Зворник и Сјеница.

Циљ овог пројекта је да подржи локалне самоуправе у неразвијеним подручјима Републике Србије у утврђивању оптималне организационе структуре и кадровских потреба путем Функционалне анализе општинских управа, затим обезбеди саветодавну помоћ у спровођењу препорука за оптимизацију организације рада општинске управе и пословних процеса како би се унапредило управљање општинским управама и повећале ефикасност и ефективност рада.

 

 

2018-12-06T13:39:25+02:00