ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА, ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ У 2016. ГОДИНИ

///ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА, ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ У 2016. ГОДИНИ