На основу члана 21, 22, 23 и 26. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави (« Сл. Гласник општине Петровац на Млави» бр. 7/14 и 3/15), и Закључка Општинског већа општине Петровац на Млави о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Ждрело бр. 06-192/2021-01 од 18. 10. 2021. године, Комисија за спровођење огласа Општине Петровац на Млави, расписује оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у  склопу Дома културе у насељу Ждрело

Оглас Ждрело