На основу члана 21,22,23 и 26 Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави (« Сл. Гласник општине Петровац на Млави» бр. 7/14 и 3/15), и Закључка Општинског већа општине Петровац на Млави о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Мелница бр. 06-167/2021-01 од 23.08.2021. године, Комисија за спровођење огласа Општине Петровац на Млави, расписује: Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Мелница.

 

Оглас пословни простор Мелница