На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл. гласник општине Петровац на Млави» број 5/14), општинско веће општине Петровац на Млави је дана  09. 11. 2017.  године, донело

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

 

I

– Предмет јавног надметања –

 

  1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави у следећим катастарским општинама:

 

КО Број јавног надметања Површина   (ха,ари,м²) Почетна цена

( дин/ха)

Депозит

(дин) 20%

Период закупа

(год)

Степен заштите
БИСТРИЦА 1 0,2179 3601 157 1
БОШЊАК 2 0,5665 5405 612 1
БОШЊАК 3 1,2425 4795 1192 1
БОШЊАК 4 3,5347 8949 6326 1
БОШЊАК 5 3,0590 5664 3465 1
БУРОВАЦ 6 0,0502 9069 91 1
БУРОВАЦ 7 0,1215 10068 245 1
БУРОВАЦ 8 0,9025 8084 1459 1
БУРОВАЦ 9 1,2955 8637 2238 1
БУРОВАЦ 10 1,0997 8254 1815 1
БУСУР 11 0,7632 8835 1349 1
БУСУР 12 0,0465 8512 79 1
ВЕЗИЧЕВО 13 2,3215 1084 503 1
ВЕЗИЧЕВО 14 1,4406 5105 1471 1
ВЕЗИЧЕВО 15 1,6056 1840 591 1
ВЕЗИЧЕВО 16 0,5059 2288 232 1
ВЕЗИЧЕВО 17 0,2807 2685 151 1
ВЕЗИЧЕВО 18 1,3578 6636 1802 1
ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ 19 0,5518 3056 337 1
ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ 20 0,3268 2610 171 1
ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ 21 1,0809 2202 476 1
ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ 22 1,2210 6239 1524 1
ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ 23 0,6169 10660 1315 1
ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ 24 4,0233 9696 7802 1
ВЕЛИКО ЛАОЛЕ 25 0,7189 8248 1186 1
ВЕЛИКО ЛАОЛЕ 26 4,0480 12429 10063 1
ВЕЛИКО ЛАОЛЕ 27 0,4008 9108 730 1
ВЕЛИКО ЛАОЛЕ 28 1,6520 9018 2979 1
ВЕЛИКО ЛАОЛЕ 29 0,9953 9514 1894 1
ВЕЛИКО ЛАОЛЕ 30 0,8100 6686 1083 1
ВЕЛИКО ЛАОЛЕ 31 1,8579 9832 3653 1
ВОШАНОВАЦ 42 1,0794 8782 1896 1
ВОШАНОВАЦ 43 1,0027 8007 1606 1
ВОШАНОВАЦ 44 1,2059 6995 1687 1
ДОБРЊЕ 45 0,8399 7305 1227 1
ДОБРЊЕ 46 0,5730 8763 1004 1
ДУБОЧКА 47 2,7055 8942 4839 1
ДУБОЧКА 48 1,8499 8292 3068 1
ДУБОЧКА 49 1,7903 10169 3641 1
ДУБОЧКА 50 0,5199 10990 1143 1
ДУБОЧКА 51 0,5680 11220 1275 1
ЖДРЕЛО 52 0,8133 1239 202 1
ЖДРЕЛО 53 2,0422 1503 614 1
ЖДРЕЛО 54 24,1473 1542 7445 1
ЖДРЕЛО 55 1,2502 4918 1230 1
ЖДРЕЛО 56 1,1627 1489 346 1
ЗАБРЂЕ 57 0,7587 8983 1363 1
ЗАБРЂЕ 58 0,7678 9818 1508 1
КАМЕНОВО 59 1,3408 8343 2237 1
КАМЕНОВО 60 1,8136 9562 3468 1
КАМЕНОВО 61 1,9480 8401 3273 1
КЛАДУРОВО 62 3,7119 6047 4490 1
КЛАДУРОВО 63 4,2715 9213 7871 1
КЛАДУРОВО 64 1,3791 7786 2147 1
КЛАДУРОВО 65 1,4950 5364 1604 1
КЛАДУРОВО 66 2,6964 7635 4117 1
КЛАДУРОВО 67 1,7947 8476 3042 1
КНЕЖИЦА 68 0,5876 8949 1052 1
КРВИЈЕ 69 1,5373 7248 2228 1
КРВИЈЕ 70 2,0449 7747 3169 1
ЛЕСКОВАЦ 71 1,0488 8095 1698 1
ЛЕСКОВАЦ 72 1,2878 8381 2159 1
ЛЕСКОВАЦ 73 0,1566 8795 275 1
ЛОПУШНИК 74 1,5309 9125 2794 1
ЛОПУШНИК 75 0,8395 7870 1321 1
МАЛО ЛАОЛЕ 76 0,7538 5981 902 1
МАНАСТИРИЦА 77 1,9185 4652 1785 1
МАНАСТИРИЦА 78 4,5657 2494 2277 1
МАНАСТИРИЦА 79 1,9400 5936 2303 1
МЕЛНИЦА 80 0,8819 8009 1413 1
МЕЛНИЦА 81 3,2517 7717 5019 1
МЕЛНИЦА 82 0,9295 1917 356 1
МЕЛНИЦА 83 5,1567 8615 8885 1
МЕЛНИЦА 84 2,8013 2655 1487 1
МЕЛНИЦА 85 3,3463 1902 1273 1
МЕЛНИЦА 86 2,8596 3819 2184 1
МЕЛНИЦА 87 2,5150 8718 4385 1
ОРЕШКОВИЦА 88 5,5599 7397 8225 1
ОРЕШКОВИЦА 89 3,4090 9785 6672 1
ОРЕШКОВИЦА 90 1,5717 9475 2978 1
ОРЕШКОВИЦА 91 5,5569 7732 8594 1
ОРЕШКОВИЦА 92 2,6099 7267 3793 1
ОРЕШКОВИЦА 93 5,1181 8763 8970 1
ОРЕШКОВИЦА 94 3,6078 7009 5057 1
ОРЕШКОВИЦА 95 0,2827 7019 397 1
ОРЕШКОВИЦА 96 2,4043 9547 4591 1
ОРЉЕВО 97 1,9656 9660 3798 1
ОРЉЕВО 98 1,3813 10324 2852 1
ПАНКОВО 99 1,2267 7506 1842 1
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 100 1,6804 11115 3736 1
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 101 2,1488 11174 4802 1
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 102 1,3988 11561 3234 1
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 103 1,0958 11505 2521 1
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 104 1,4263 11421 3258 1
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 105 1,3176 11693 3081 1
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 106 2,4499 11367 5570 1
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 107 5,9985 11776 14128 1
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 108 3,2586 11077 7219 1
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 109 1,