Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора

 Обавештење о закључењу уговора