У Врњачкој Бањи у периоду од 19. до 21. јуна одржана је тродневна обука за општинске тимове за израду планова развоја пет локалних самоуправа на којој је присуствовао и општински тим за израду Плана развоја  општине Петровац на Млави. У оквиру тродневне обуке одржане су радионице из области стратешког планирања и методологије израде планова развоја локалних самоуправа. Првог дана вршена је анализа социо-економских параметара свих општина које су укључене у заједнички пројекат. Другог дана, учесници су похађали радионице које су за циљ имале дефинисање визија развоја, проблема и приоритетних циљева које је потребно спровести кроз будуће планове развоја. Последњег дана одржане су радионице везане за идентификовање будућих мера које ће допринети достизању планираних циљева развоја.