У понедељак 22.04.2019. године са почетком у 12 часова у великој сали општине Петровац на Млави одржана је седница Штаба за ванредне ситуације општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:
  1. Доношење и усвајање:

ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА СПРОВОЂЕЊА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ И ШУМСКИХ ПОЖАРА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ У 2019. ГОДИНИ

2. Разно

Са седнице штаба апеловано је да се не пале биљни остаци:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е – А П Е Л

СТАНОВНИЦИМА ОПШТИНЕ – ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПОЛАЗЕЋИ ОД ЧИЊЕНИЦЕ ДА СМО УШЛИ У ПЕРИОД РАДОВА У ПОЉОПРИВРЕДИ, А ВРЛО БРЗО НАКОН ТОГА И У ЛЕТЊИ ПЕРИОД, КАО И НАВИКЕ ДА СЕ НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ ПАЛЕ БИЉНИ ОСТАЦИ, КОЈИ ПРИ ТОМ ИЗАЗИВАЈУ ВЕЛИКИ БРОЈ ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ И САМИМ ТИМ СТВАРАЈУ ЗНАТНУ МАТЕРИЈАЛНУ ШТЕТУ И ТРОШЕ ЗНАЧАЈНЕ ЉУДСКE И МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ ЗА ЊИХОВО ЕЛИМИНИСАЊЕ,
– НА ОВАЈ НАЧИН – ПОДСЕЋАМО, ОДНОСНО – ОНЕ СТАНОВНИКЕ НАШЕ ОПШТИНЕ КОЈИ НИСУ ЗНАЛИ, НА ОВАЈ НАЧИН УПОЗНАЈЕМО,

СА ЗАБРАНОМ СПАЉИВАЊА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ КОЈА ПРОИСТИЧЕ ИЗ
члана 50. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА
КОЈИ ГЛАСИ:

”ЗАБРАЊЕНО ЈЕ СПАЉИВАЊЕ ОСТАТАКА СТРНИХ УСЕВА, СПАЉИВАЊЕ СМЕЋА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ И СПАЉИВАЊЕ БИЉНИХ ОСТАТАКА”

ТАКОЂЕ, ПОТРЕБНО ЈЕ ОВОМ ПРИЛИКОМ НАПОМЕНУТИ, ДА ЈЕ ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА ПРЕДВИДЕО ОДРЕЂЕНЕ КАЗНЕНЕ МЕРЕ, ЗА ЛИЦА КОЈА СЕ НЕ ПРИДРЖАВАЈУ НАПРЕД НАВЕДЕНЕ ОДРЕДБЕ,
ТЕ – АПЕЛУЈЕМО НА СТАНОВНИКЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНОГ, ДА ПОШТУЈУ ЗАКОНСКУ ЗАБРАНУ
– КАКО БИ ИЗБЕГЛИ САНКЦИЈЕ И
ДА УЗ ПОШТОВАЊЕ ОВЕ ЗАБРАНЕ ДАЈУ СВОЈ ДОПРИНОС ПРЕ СВЕГА У
– СМАЊЕЊУ БРОЈА ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ,
– КАО И У СМАЊЕЊУ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ И ЕВЕНТУАЛНИХ ЉУДСКИХ ЖРТАВА КОЈЕ НАСТАЈУ КАО ПОСЛЕДИЦА ПОЖАРА.

ЗА НАВЕДЕНИ ПРЕКРШАЈ ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ПРОПИСАНА ЈЕ НОВЧАНА КАЗНА У ИЗНОСУ ОД 10.000 ДИНАРА СХОДНО ЧЛАНУ 84. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА, ЗА ПРАВНА ЛИЦА У ИЗНОСУ ОД 300.000 ДО 1.000.000 ДИНАРА СХОДНО ЧЛАНУ 82. СТАВ 1. ТАЧКА 24. А ЗА ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ У ИЗНОСУ ОД 10.000 ДО 50.000 ДИНАРА СХОДНО ЧЛАНУ 82. СТАВ 2. ДОК ЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ ПРЕДВИЂЕНА КАЗНА У ИЗНОСУ ОД 150.000 ДО 500.000 ДИНАРА СХОДНО ЧЛАНУ 82. СТАВ 3. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА.

ЛИЦА КОЈА СУ НАВЕДЕНИМ РАДЊАМА ИЗАЗВАЛА ПОЖАР ДУЖНА СУ ДА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКОЈ ЈЕДИНИЦИ НАДОКНАДЕ ТРОШКОВЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ, У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ.

Комплетан Оперативни план спровођења превентивних мера заштите од пожара на отвореном простору и шумских пожара на подручју општине Петровац на Млави у 2019. години можете погледати или преузети ОВДЕ