Данас је, у оквиру друге фазе пројекта “Унапређење транспарентности управљања јавним финансијама локалне самоуправе”, одборницима Скупштине општине Петровац на Млави представљен буџетски портал.

Ова апликација намењена је пре свега одборницима као доносиоцима одлука и законодавне власти а затим свим осталим грађанима, заинтересованој јавности, инвеститорима, донаторима да у реалном и текућем времену прате месечно извршење прихода и расхода преко ове апликације. Општина Петровац на Млави, међу осталим општинама предњачи и добила је овај буџетски портал што је допринело великој транспарентношћу рада управе, рада одељења за финансије и локалног буџета.