У организацији Општине Петровац на Млави, општинске Комисије за развој пољопривреде и Регионалне развојне агенције Браничево-Подунавље из Пожаревца одржана је радионица „Како искористити ИПАРД средства“ у Великој сали зграде Општине. ИПАРД програм Европске уније је Инструмент за претприступну помоћ у области руралног развоја, развоја пољопривреде  за програмски период 2014. до 2020. године – достизање европских стандарда и подизање конкурентности.