Данас,  23.11.2016. године, са почетком у 10,00 часова у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави, одржана је 9. седница Скупштине општине са следећим дневним редом:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2016. ГОДИНУ;
  2. ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА III ТРОМЕСЕЧЈЕ 2016. ГОДИНЕ;
  3. ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА III ТРОМЕСЕЧЈЕ 2016. ГОДИНЕ;
  4. ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА III ТРОМЕСЕЧЈЕ 2016. ГОДИНЕ;
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА НЕОБЕЛЕЖЕНИХ И НОВОФОРМИРАНИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ;
  6. ПРОГРАМ ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
  7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
  8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
  9. КАДРОВСКА РЕШЕЊА;
  10. ТЕКУЋА И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.