У понедељак 14.11. 2016. године у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави одржана је 8. седница Скупштине општине  са дневним редом:

  1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016.- 30.09.2016. ГОДИНЕ;
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ;
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА, ПОСТОЈАЊА И БРИСАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ” И ПРЕУЗИМАЊУ ПРАВА, ОБАВЕЗА И ПОСЛОВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ” НА ОПШТИНУ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ ДЕЛАТНОСТИ КОМУНАЛНОМ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
  6. ТЕКУЋА И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.